UPPSALA:160(Rubrik:)
Raasbo soken.


      Notarum explicatio.

A.  Hammarby ähr 3 hemman, alle tillhopa  32 öressland, 4 penningar, förlänt
                             under Sahlsta.
B.  Utsäde till heela byen det ena åhret,                   51 tunnor.
C.  Utsäde till hele byen det andra åhret,                 49 tunnor.
D.  Små starrhöö aff wester engen, till                     90 lass.
E.  Hårdwalss höö aff öster engen,                          40 lass.

               Specialis explicatio.

1.  Den första gården ähr skatte, 13 öressland, 4 penningland.
     Utsäde det ena åhret till detta hemman,        20 tunnor.
F.  En obrukat wret till samma åhr,                     1 1/2 tunnor.
     Utsäde det andra åhret till samma hemman,   9 1/4 tunnor.
     Höö aff båd<a> engarna, till                          50 lass.
G.  En engess haga, till                                         3 lass.
     Humblegård till                                              300 stenger.

2.  Den andra gården ähr skatte, 14 oressland1, 8 penningland.
     Utsäde det ena åhret till detta hemman,           22 tunnor.
H.  En wret till samma åhr,                                   1/2 tunnor.
     Utsäde det andra åhret till samma hemman,    21 15/16 tunnor.
     Höö aff båda engiarna, till                               59 lass.
     Humblegård till                                              300 stenger.

3.  Den tridie gården ähr crono, 5 örssland, 8 penningland.
     Utsäde deet ena åhret till detta hemman,          8 < >/16 tunnor.
I.   En wret till samma åhr,                                    1/2 tunnor.
     Utsäde deet andra åhret till sama hemman,      7 3/4 tunnor.
     Höö till                                                           21 lass.

     Skogh till wedh och giersle. Mulebeete till nödtorfften.
     Fiskewatten litet.

_________________
1Fel för öressland.