UPPSALA:161(Karttext:)
Öster Wallby ägor.
Wästersta ägor.
Hårdwall, 40 lass.
Hårdwall, 60 lass.
Prestegårdenss ägor.
Små starr, 20 lass.
36 tunner.
40 tunner.
Nybella ägor.
Nybella ägor.
Träfflinge ägor.

G ähr grund iord.
L ähr leermylla.

Norr.
Söder.

Till denne byen ähr huarken skogh eller
mulebeete annat än som i gierdet.