UPPSALA:162(Rubrik:)
Raasbo sochen.

25
folio


         Generalis explicatio.

A.  Leyesta ähr 6 hemman, alla tillhopa             40 örssland.
B.  Utsäde deet ena åhret till heele byen,           40 tunnor.
C.  Utsäde deet andra åhret till heele byen,       36 tunnor.
D.  Höö aff stor engen, till                                 60 lass.
E.  Höö aff byengen, till                                    40 lass.
F.  Höö aff wester engen, till                             20 lass.
     En engess fiel till klåkaren, noterat medh Q, huilken quantitet ähr specificerat
                                                                                                        folio   .
     En åker fiell till klåkaren, noterat med NB huilken ahr1 specificerat folio   .
     En enges fiell till Trefflinge, noterat R, folio    .
     En åkerfiell till 3 Öster Walby, noterat med S, huilken ähr specificera<t> .
 
1.  Nårre gården ähr skatte, 8 orssland2, specificerat folio   .
     Utsäde deet ena åhret till detta hemman,         8 tunnor.
     Utsäde deet andra åhret till samma hemman,  7 3/16 tunnor.
G.  En wret till samma åhr,                                   1 tunnor.
H.  Een wret till samma åhr,                                 3/4 tunnor.
     Höö aff engerna tillhopa, till                            24 lass.

2.  Den andra gården ähr frälse, 8 orssland2, lijka med den första i
     åker och engh.
I.   En wret ´till detta hemman,                              7/8 tunnor.
K.  En obrukat wret till samma hemman,                3/4 tunnor.

3.  Den tridie gården ähr skatte, 8 örssland, lijka med den första
     i åker och engh.
L.  En wret till detta hemman,                               3/4 tunnor.
M.  En wret till samma,                                         3/4 tunnor.
N.  En obruka wret till samma hemman,               3/4 tunnor.

4.  Den fierde gården ähr frälse, 4 örssland, welborne Clas Flemminghz.
     Utsäde det ena åhret,                                         4 tunnor.
     Utsäde det andra åhret,                                     3 3/16 tunnor.
O.  En wret till samma åhr,                                      1/4 tunnor.
     Höö till,                                                              12 lass.

5.  Den 5 gården ähr frälse, 6 oressland2, Conrot Falkenbergz.
     Utsäde det ena ahret3,                                         6 tunnor.
     Utsäde deet andra åhret,                                     5 3/8 tunnor.
     Höö till,                                                              18 lass.

6.  Den siette gården ähr frälse, 6 orssland2, Conrot von Falkenbergz.
     Lika med denn fempte gården i åker och engh.
P.  En wret till denna gård,                                       3/4 tunnor.


______________
1Fel för ähr.
2Fel för öressland.
3Fel för åhret.