UPPSALA:166


(Högra sidan:)
               Generalis explicatio.

A.  Grän ähr 6 hemman. 2 skatte, 1 krono, 2 accedemia, 1 frälsse.
B.  Utsäde det ena åhret i söder gierdet,                  67 tunner.
C.  Det andra åhret i nårre gierdet,                          31 1/2 tunna.
D.  I Biörkegierdet,                                                23 1/2 tunna.
E.  Höö aff Löthen,                                                36 lass.
F.  Höö aff lilla engen,                                            20 lass.
     Till denne by ähr skog till wed och giersel, mulebete til nödtorften.1

            Specialis explicatio.
1.   Denn nårre gården ähr frälse, 8 örssland under Stöffla
      Utsäde det ena åhret i södergierdet,                              9 5/8 tunna.
      En wret till samma åhr, affritat och noterat A, folio 12,  7/8 tunna.
      En wret till samma åhr, affritat och noterat B, folio 12,  3/8 tunnor.
      Det andra åhret i nårre gierdet,                                     4 1/2 tunna.
      I Biörke gierdet  till samma åhr,                                    3 3/8 tunna.
      Obrukat wret, affritat och noterat C, folio 12,               1/2 tunna.
      Hårdwalss engh till,                                                      8 lass.
     Starr höö aff skogz engen, affritat och noterat D, folio 13,  30 lass.

2.  Den gården ähr skatte, 9 öress, förlänt under Sahlsta.
     Utsäde det ena åhret i söder gierdet,                              10 13/16 tunna.
     Wret till samma åhr affritat och noterat E, folio 12,         1 1/4 tunna.
     Det andra åhret i nårre gierdet,                                       5 1/16 tunna.
     I Biörke gierdet till samma åhr,                                       3 3/4 tunna.
     Hårdwalss engh till,                                                        9 lass.
     Starr höö aff skogz engen till, affritat och not F, folio 13,  14 lass.

3.  Den gården ähr accedemia 5 öressland.
     Utsäde det ena åhret i södergierdet,                               6 tunner.
     Det andra åhret i nårre gierdet,                                      2 13/16 tunna.
     I Biörke gierdet till samma åhr,                                      2 1/16 tunna.
     Wret till samma åhr, affritat och noterat G, folio 12,       3/8 tunna.
     Hårdwalss engh till,                                                       5 lass.
     Star höö aff skogz engen, affritat och noterat H,folio 13,  18.
     Starr höö aff skogz engen till,  affritat och noterat I, folio 13,  6 lass.
     Star höö aff skogz engen, affritat och noterat K, folio 13,   7 lass.

4.  Den gården ähr accedemia, 9 öressland.
     Utsäde det ena åhret i södergierdet,                                10 13/16 tunna.
     Wret till samma åhr, affritat och noterat L, folio 12,         1/2 tunna.
     Änn en wret till samma ahr2, afritat < > folio 10,              1/2 tunna.
     Det andra åhret i nårre gierdet,                                        5 1/16 tunna.
     I Biörke gierdet till samma åhr,                                        3 3/4 tunna.
     Hårdwalss engh till,                                                         9 lass.
     Starr höö aff skogz engien, affritat och noterat M, folio 13,  30 lass.
     Än starr höö aff en skogz eng, och noterat N, folio 13,    5 lass.

(Vänstra sidan:)
5.  Den gården ähr skatte 13 1/2 örss, en utiordz engh 2 örss, Håffgård-
                                           den benämd, förlänt under Sahlsta.
      Utsäde i södergierdet,                                                      15 1/16 tunna.
     Wret till samma åhr, affritat och noterat O, folio 12,          1 tunna.
     Det andra åhret i nårre gierdet,                                           7 1/16 tunna.
     I Biörke gierdet till samma åhr,                                           5 1/4 tunna.
     Wret till samma åhr affritat och noterat P, folio 12,            1/2 tunna.
     Obrukat wret till , affritat och noterat Q, folio 13,             1 1/2 tunna.
     Hårdwalss engh till,                                                           13 lass.
     Starhö aff Håffgården till, affritat R, folio 13,                     30 lass.
     Starhöö aff en skogss eng, affritat S, folio 13,                     8 lass.
     Starhöö aff skogz engiar, affritat och noterat T, folio 13,   6 lass.

6.  Den gården ähr crono, 12 öressland, förlänt under Sahlsta.
     Utsäde det ena åhret i söder gierdet,                                   14 7/16 tunna.
     Det andra åhret i nårre gierdet,                                            6 3/4 tunna.
     I Biörkegierdet,                                                                   5 1/16 tunna.
     En wret till, affritat och noterat W, folio 12,                        3/4 tunnor.
     Wret till samma åhr affritat och noterat X, folio 12,             7/8 tunna.
     Hårdwalss engh till,                                                              12 lass.
     Starhöö aff en skogz eng, affritat och noterat Y, folio 13,     18 lass.
     Starrhö aff skogz engiar till, noterat Z, folio 13,                     24 lass.
     En skogss eng, affffritat3 och noterat NB, folio 13,               12 lass.


Rasbo soken.

 
__________________
1Denna rad är skriven med blyerts.
2Fel för åhr.
3Fel för affritat.