UPPSALA:167


(Karttext:)
Hammarby ägor.
Örby ägor.
Hårdwall, småstar, 40 lass.
Hammarby ägor.
Lermylla öffuer alt.
Wester gierdet.
30 tunner.
Kalffue teppan.
Betess hage.
Örby ägor.
Wester Walby ägor.
44 tunner.
Östra gierde.
Wester Walby ägor.
Örby agor2.
Obrukad.
Obrukad.
Hårdwal, 34 lass, små star.
6 lass.
Sämmesta agor2.


Lermylla offuer1 alt.
Skogh och mulebete till nödtorfften.
Fiskewatten lijtet.
Den 14. 15. december.

Söder  -  Linea meridionalis  -  Norr.
__________________
1Fel för öffuer.
2Fel för ägor.