UPPSALA:168


(Vänstra sidan:)
Raasbo sochen.

Raasboo soken


(Högra sidan:)
             Generalis explicatio.

A.  Yrsta ähr 3 hemman, 2 skatte, 1 crono, huardera 16 öress, för länte Sahlsta.
B.  Utsäde till heele byen det ena åhret i öster gierdet,                           44 tunor.
     Wret till hele byen i till same åhre, affritat och noterath NB, folio 301,  4 tunner.
C.  Det andra åhret i wester gierdet,                                                      30 tunor.
C.  Hö aff öster engen,                                                                          34 lass.
E.  Hö aff wester engen,                                                                        40 lass.
F.  Hö aff  Herden affritat och noterat medh F, folio 201,                     30 lass.
      Der som står noterat.

             Specialis explicatio.
1.   Den nårre gården ähr skatte, 16 öressland.
      Utsäde det ena åhret i öster gierdet,                                               14 5/8 tunna.
      Utsäde aff wreten till samma åhr,                                                    1 5/16 tunna.
      Det andra åhret i wester gierdet,                                                     10 tunnor.
      Wret till samma åhr, affritat och noterat medh G, folio 201,            3 1/2 tunna.
      Höö aff engiarna widh byen till,                                                       25 lass.
      Höö aff Herden till detta hemman,                                                   10 lass.

2.   Den gården ähr skatte, 16 öreslandh , lijka medh den första i åker och engh.
      Wret till det, affritat och noterat D, folio 201,                                 3 tunna.

3.   Den gården ähr crono, lijka medh den första i åker och engh.
      Wreter till deta hemanet, affritat och noterat E folio 201,               1 1/2 tunna.
      Wret till detta hemmanet, affritat och noterat G, folio 201,             5/8 tunna.    

F.  Der som står noterat med F ähr en crono fiell och nu brukass under Sahlsta.

_______________
1Med blyerts.