UPPSALA:169


(Övre högra hörnet:)
Upwist wid Riddarely-
cke rätten i Upsala
den 24 septeber 1761.


(Nedre vänstra hörnet:)
L.  Ähr lermylla.
G.  Ähr grundjord.
M.  Ähr mojord.

Denn 9. 10. 11. 12. 13 december.

Söder -  norr.


(Karttext:)
Tompta ägor.
Hammarby ägor.
Yrsta ägor.
3 tunner.
Wester gierdet, 50 tunner.
62 lass.
Skogen.
7/8 tunner.
Lind.
3/4 tunner.
1/2 tunna.
18 tunner, wästra gierdet.
27 tuner.
Lind.
Sluttan.
Gränss agor1.
18 lass.
Sämmesta ägor.


___________________
1Fel för ägor.