UPPSALA:170


(Högra sidan:)
<     >

A.  Öreby ähr 6 hemman, 1 skatte, 2 accedemia, 3 crone.
B.  Utsäde till hele byen det ena åhret i westergierdet,     50 tunnor.
C.  Det andra åhret aff Slutan,                                        27 tunnor.
D.  I lilla gierdet till samma åhr,                                       18 tunnor.
E.  Wretar till hele byen till samma åhr,                            5 tunnor.
F.  En wret till samma åhr till hele byen,                           2 tunnor.
G.  Höö aff wester engen,                                               162 lass.
H.  Hö aff lilla engen till,                                                   8 lass.

1.   Den gården ähr accedemia, 9 1/2 öress.
      Utsäde det ena åhret i wester gierdet,                       10 1/16 tunna.
I.   Wret till samma åhr ,                                                 7/8 tunna.
      Det andra åhret aff Slutan,                                        5 7/16 tunna.
      I lilla gierdet, till samma ähr1,                                    3 5/8 tunna.
X.  Wreta till samma åhr,                                                1 tunna.
      Höö aff engiarna till,                                                  16 lass.

2.   Den gården ähr accedemia, lijka medh den första i öretal och ägor.

3.   Den gården ähr crono, 3 öress, förlänt under Sahlsta.
K.  Till detta hemmanet ähr en crono uthiordz fiell som ähr noterat medh K,  1 öress 4 penningar.
      Utsäde i det westra gierdet,                                     3 1/8 tunna.
NB. En obrukat wret till,                                                3/4 tunnor.
      Det andra åhret aff Slutan,                                        1 11/16 tunna.
      I lilla gierdet till samma åhr,                                       1 1/8 tunna.
X.  Wret till samma åhr,                                                  5/16 tunna.
      Höö aff engiarna,                                                      5 lass.

4.   Denn gården ähr crono, 6 2/3 öress, förlänt under Sahlsta.
L.  Wret till samma åhr,                                                  1/2 tunna.
      Det andra åhret aff Slutan,                                       3 13/16 tunna.
      I lilla gierdet till samma åhr,                                      2 1/2 tunna.
X.  Wret till samma åhr,                                                 11/16 tunna.
NB. En obrukat wret till     1 tunnor.
      Höö aff engiarna,                                                     11 lass.

5.  Den gården ähr crono, 10 1/2 örssland, under Sahsta2.
     Utsäde det ena åhret i wester gierdet,                        11 1/8 tunna.
M.  Wret till samma åhr,                                                  3/4 tunna.
N.  Noch en wret till samma åhr,                                    1 1/16 tunna.
      Det andra åhret aff Slutan,                                        6 tunner.
      I lilla gierdet till samma åhr,                                       4 tunner.
      Höö aff engiarna till                                                  18 lass.

6.  Den gården ähr skatte, 8 örssland, förlänt under Sahlsta.
     Utsäde det ena åhret i wester gierdet,                        8 7/16 tunna.
      Wret till samma åhr,                                                 3/4 tunna.


(Vänster sida:)
      Det andra åhret aff Slutan,                                      4 9/16 tunna.
      I lilla gierdet till samma åhr,                                     3 tunna.
      Wret till samma åhr,                                                13/16 tunna.
      Höö aff engiarna,                                                    14 lass.


Raasbo sochen.


__________________
1Fel för åhr.
2Fel för Sahlsta.