UPPSALA:171Söder - norr.
Skräddarebolet ähr et cronotorp, 3 öressland,
      förlänt capten Nisbet.

S. Ähr sandiord.
L. Är lerrmyllaa.

X. Brötorpe ahr1 et cronotorp, 1 öressland.

Torp ähr skogh och mulebete till
nödtorfften.


(Karttext:)
8 tunner.
2 1/2 tunner.
3 lass.
Lindh.
Lind.
Kalff hage.
Betess hage
12 lass.
2 lass.
Lind.
Obrukad.
4/4 tunner.
1/2 tunner.
5 lass.


Denna stunden ähr k.____________________
1Fel för ähr.