UPPSALA:183(Rubrik:)
Folio 6.   Raasbo Kijll soken.

A.  Eby ähr itt cronohemman, 8 öressland, pansatt
                                                till rixdråtz.
B.  Utsäde deet ena ahret1,          17 tunnor.
C.  Utsäde i östergierdet,              7 tunnor.
D.  Utsäde i westergierdet till samma
      åhr,                                         9 tunnor.
E.  Höö aff byengen, till                36 lass.
(Överstruken text:)

      Till denne by ähr skogh och mulebete litet.

        Edeby, Rasbokihl socken
                 1641
         M. Christersson


____________
1Fel för åhret.