UPPSALA:185        Notarum explicatio.

A.  Biörssbolet ähr en skatte torp, 1 örssland, uptagit på Tibella.
B.  Utsäde det ena åhret till torpet,           1 3/4 tunnor.
C.  Tienlighit till åker i samma gierde,        2 tunnor.
D.  Utsäde til torpet deet andra åhret,       1 3/8 tunnor.
E.  Tienligit till åker i samma gierde,          2 1/4 tunnor.
F.  Höö aff linder i samma gierde,             2 lass.
     En engesfiell till detta torpet huilken ähr affritat och noterat med E,
     folio    .
G.  Skallerbolet ähr et skatte torp, 8 penningar, uptagit på Tibella ägo<r>.
H.  Utsäde till torpet deet ena åhret,          1/2 tunnor.
I.   Obrukat åker det andra åhret,              4 tunnor.

        Skallerbol och Borstebol.
        Rasbo Kihl sochen, 1641.

        M. Christensson.