UPPSALA:186(Beskrivning:)
Desse engiar ligga till
Fornby och Yklinge,
och ähre specificerade som effterfölier.
A.  En eng, specificerat folio  .
B.  En eg1, specificerat folio  .
C.  En eng, spcificerat folio  .
D.  En eng, specificerat folio  .
E.  En eng, specificerat folio  .


(Karttext:)
3 lass.
8 lass.
4 lass.
5 lass.
6 lass.

Norr.
Söder.______________
1Fel för eng.