UPPSALA:187(Karttext:)
Norr.
Söder.

Kiörlinge ägor.
Lind.
17 tunn<er>
6 lass.
2 lass.
27 tunner.
4 lass.
29 tunner.
4 3/4 tunner.
40 lass.
2 3/8 tunner.
3 tunner.
26 tunner.
Tibbla ägor.
30 lass, kommer Yklinge till.
Årby ägor.


(Text i nederkant:)
Till denne by ahr1 skogh till
wed och giersle. Mulebete
till nödtorfften.

Dee åkerfiellar som ähre <  >
uth rådat ifrån sielffa a<  >
ähr en uthiord, 8 penni<ngar>
hwilken uthiord 4 och <  >
råder om.


_________
1Fel för ähr.