UPPSALA:188(Beskrivning:)
A.  Forenby ähr 3 hemman, alle tillhopa          18 2/3 örss.
B.  Utsäde till hele byen deet ena åhret,           27 tunnor.
C.  Utsäde det andra åhret till hele byen,         24 1/8 tunnor.
D.  Höö aff byengen, till                                  46 lass.
E.  En engessfiell till Biörssbolet, till                  2 lass.
F.  En engessfiell, kommer Årby herregård till,  4 lass.
G.  En engesfiel till Kiölinge, specificerat folio,  6 lass.

               Specialis explicatio.

1.  Den första gården ähr crono,   4 2/3 örssland.
     Utsäde det ena åhret,               6 3/4 tunnor.
     Utsäde det andra åhret,            6 tunnor.
     Höö till                                    12 lass.
     En skogzengh till dena garden1, affritat och noterat med C, folio  , 4 lass.

2.  Ähr skatte, 7 orsslan2 20 penningland.    
     Utsäde det ena åhret,               11 5/16 tunnor.
     En wret till,                               3/4 tunnor.
     Utsäde det andra åhret,            10 1/16 tunnor.
     Höö till                                     19 lass.
     En skogzengh till detta hemman, affritat och noterat med A, folio  .
     En skogzengh till, affritat och noterat med D, folio,  5 las.

3.  Ähr skatte, 6 örss 4 penningeland.
     Utsäde det ena åhret,                8 7/8 tunnor.
     Utsäde det andra åhret,             7 15/16 tunnor.
     Höö till                                      15 lass.
     En skogzengh, affritat och noterat med B, folio  ,  8 lass.


I.  Yklijnge ähr 4 hemman, alle tillhopa 20 oressland2.
K.  Utsäde till hele byen i det wästra gierdet,      29 tunnor.
L.  Utsäde till hele byen det andra åhret,              6 tunnor.
M.  Utsäde i lijlla gierdet till samma åhr,               3 tunnor.
N.  Höö aff alla engiarna tillhopa,                        60 lass.

4.  Denn westra gården ähr skatte, 4 1/2 öressland, till detta h<  >
     Utsäde till detta hemmanet det ena åhret,         6 1/2 tunnor.
O.  Utsäde på fiellen i samma gierdet till detta hemmanet,
                                                                            7/8 tunna.
     Utsäde det andra ahret3,                                  6 1/2 tunnor.
     Höö aff byengen,                                            13 lass.
     Höö aff en skogzengh, affritat och noterat medh E, folio  .


5.  Den andra gården ähr skatte,                       4 1/2 oressland2.
     Enn utiordzfiell till detta hemmanet,                4 penningland.
     Utsäde till heele byen det ena åhret,              6 1/2 tunnor.
     Utsäde på fiellen i samma gierde,                   7/8 tunnor.
     Utsäde deet andra åhret till detta hemmanet,  6 1/2 tunnor.
     Höö aff byengarna,                                       13 lass.

6.  Den tridie gården ähr accedamia,                 6 öressland.
     Utsäde till deetta hemmanet det ena ahret3,   8 11/16 tunnor.
     Utsäde deett andra åhret till deetta hemmanet,  8 11/16 tunnor.
     Höö till                                                         18 lass.

7.  Den fiegrde4 gården ähr frälse, 5 öressland, Stentorpet benämdht.
     Utsäde till deetta hemmanet deet ena åhret,    7 1/4 tunnor.
     Utsäde till detta hemmanet det andra åhret,    7 1/4 tunnor.
     Höö aff byengarna, till                                   16 lass.


____________
1Fel för gården.
2Fel för öressland.
3Fel för åhret.
4Fel för fierde.