UPPSALA:189(Karttext:)
Klöfwinge1 ägor.
26 lass.
Lunkerss gierdet.
Kalffe teppa.
15 tunner.
Grund iord, östra gierdet.
Hårdwall, 68 lass.
Forneby ägior.
5 1/2 tunnor.
8 tunner.
Lind.
Wreten.
30 lass.
Södergierdet.

Norr.
Söder.
___________
1Fel för Körlinge?