UPPSALA:190(Beskrivning:)
A.  Ingewasta ähr 3 hemman, alle tillhopa 32 örssland.
B.  Utsäde det ena åhret till hele byen i det östra gierdet,   16 tunnor.
C.  Utsäde i Lunkerss gierdet till samma åhr,                     15 tunnor.
D.  Utsäde deet andra åhret till hele byen i södra gierdet,   10 tunnor.
E.  I wreten till samma åhr,                                                  8 tunnor.
F.  I lilla gierdet till samma åhr,                                           5 1/2 tunnor.
G.  Hö aff byengen, till                                                       68 lass.
     Till denne by ähr skogzenga, affritat och noterat med Q, folio  , 38 lass.

1.   Den nårre gården ähr crono,  8 2/3 öressland, förlänt en ryttare.
     Utsäde deet ena åhret till detta hemman,                        8 3/8 tunnor.
     Utsäde deet andra åhret till detta hemman,                     6 5/16 tunnor.
     Hö aff byengen till                                                         29 lass.

2.  Denn andra gården ähr frälse, 10 örssland, welborne Clas Flemming.
     Utsäde det ena åhret till detta hemman,                         9 11/16 tunnor.
     Utsäde det andra åhret till samma hemman,                   7 5/16 tunnor.
     Höö till detta hemmanet,                                               33 lass.

     Den tridie gården ähr skatte, 13 1/3 örssland, förlänt en ryttare.
     Utsäde deet ena åhret till detta hemman,                       12 7/8 tunnor.
     Utsäde det andra åhret till samma hemman,                    9 3/4.
     Höö aff byengen, till                                                      44 lass.