UPPSALA:191(Karttext:)
Skiberga ägor.
Skiberga ägor.
16 tunner.
12 tunner.
Bärsta ägor.
100 lass, småstarr.
Nyby agor1.
Inninge ägor.
Stabby ägor.


(Övrig text:)
Denn 23 augustij.

Norr.
Söder.

L åhr2 lermylla.
G ahr2 grund iord.

Denne by råder intet utom stågh och stör, föruthan
uthiorden de haffua i Inninge.


___________
1Fel för ägor.
2Fel för ähr.