UPPSALA:192(Rubrik:)
Stabby soken, Miölsta.


       Notarum explicatio.

A.  Miölsta ähr 2 hemma, både tillhopa                           10 2/3 orssland1.
B.  Utsäde till helle byen deet ena åhret i det östra gierdet,  16 tunnor.
C.  Utsäde det andra åhret i det westra gierdet,                  12 tunnor.
D.  Utsäde i lilla gierdet till samma åhr,                                 4 1/2 tunnor.
E.  Små starrhö till hele byen,                                            100 lass.

       Specialis explicatio.

1.   Nårre gården ähr skatte,                                            5 1/3 öressland.

     Utsäde det ena åhret till deetta hemmanet,                    8 tunnor.
     Utsäde deet andra åhret till detta hemmanet,                 8 1/4 tunnor.
     Höö till detta hemmanet,                                              50 lass.

2.  Den andra gården ähr skatte, 5 1/3 oressland1, lijka med den första i
       åker och engh.

     Till denne byen ligger en uthiord, Inninge,                   1 1/3 öresland.
     Uthsäde det ena åhret till uthiorden,                            1 3/8 tunnor.
     Det andra åhret,                                                         1 1/4 tunna.
     En wret till sammma åhr, noterat med N, folio   ,       5/8 tunnor.
     Engh till 9 lass hoo2.


______________
1Fel för öressland.
2Fel för höö.