UPPSALA:193(Beskrivning:)
1.  Den noresta gården ähr frälsse, 9 öressland,  ClasUglas.
2.  Den andra gården ähr skatte, 5 orssland1.
3.  Den tridie gården ähr frälsse hans wälborne rixcantzelerenss, 6 öressland.
     Och ähr i samma by onsslandzjord, hwilken ähr noterat medh X.
1.  Haffwer 2 öressland i onsslanden.
2 och 3.  Haffwer effter sin öre som dee haffua
     i byenss mälningh.


(Karttext:)
Inninge egor.
2 1/2 tunna.
1/2 tunna.
16 lass.
38 tunner.
1 tunna.
80 lass, hårdwall.
1/4 tunna.
32 tunner.
Små star.
30 lass, små starr.
Ormers ägor.

Norr.
Söder.

_________
1Fel för öressland.