UPPSALA:194


(Beskriving:)
A.  Gränum ähr 3 hemman, alle tillhopa                                  20 öressland.
B.  Utsäde till hele byen deet ena åhret i nårre gierdet,            38 tunnor.
C.  Onslanss jordh, 2 fiellar i samma gierde, noterat med C,  13/16 tunnor.
D.  Utsäde det andra åhret i westra gierdet till helle byn,         32 tunnor.
E.  2 fiellar onsslanss jord i samma gierdet,                              1 tunnor.
F.  Hö aff engiarna widh byen,                                               110 lass.
G.  Hö aff onslanden,                                                              16 lass.

        Specialis explicatio.

1.  Nårre gården ähr frälsse, 9 oresslandh1, Class Uglass.
     Utsäde till detta hemmanet det ena åhret,                          17 1/16 tunnor.
     Utsäde aff onsslanden till samma åhr,                                 3/8 tunnor.
H.  Enn wrett till samma åhr,                                                   3/8 tunnor.
     Utsäde deet andra åhret till detta hemmanet,                      14 3/8 tunnor.
     Utsäde aff onslanden till samma åhr,                                    7/16 tunnor.
I.   En wret till samma åhr,                                                      2 1/2 tunnor.
K.  Enn wret till samma åhr,                                                     1/4 tunnor.
     Höö aff byengen till detta hemmanet,                                  50 lass.
     Höö aff onsslanden till detta hemmanet,                               7 lass.
2.  Den andra gården ähr skatte,                                               5 öressland.
     Utsäde till detta hemmanet deet ena åhret,                           9 3/8 tunnor.
     Utsäde aff onsslanden till samma åhr,                                    3/16 tunnor.
     Utsäde det andra ahret2 till detta hemmanet,                        8 tunnor. 
     Utsäde aff onslanden till samma åhr,                                      1/4 tunnor.
L.  Enn wret till samma åhr,                                                      1 tunnor.
M.  Enn wret till samma åhr,                                                       1/2 tunnor.
     Höö aff byengen till samma åhr,                                           27 lass.
     Höö aff onsslanden till detta hemmanet,                                  4 lass.
3.  Den tridhie gårdhen ähr frälse,                                               6 öressland.
     Uthsädhe deet ena åhret till detta hemmanet,                        11 1/2 tunnor.
     Uthsädhe aff onsslanden till samma åhr,                                  1/4 tunnor.
     Utsädhe deet andra åhret till deetta hemmanet,                     9 9/16 tunnor.
     Utsädhe aff onsslanden till samma åhr,                                    5/16 tunnor.
N.  Enn wret till samma åhr,                                                        3/16 tunnor.
O.  Enn wret till samma åhr,                                                        1/4 tunnor.
     Höö aff byengen till,                                                              33 lass.
     Höö aff onsslanden,                                                                 5 lass.                 


______________
1Fel för öresslandh.
2Fel för åhret.