UPPSALA:195(Beskrivning:)
Dee wretar som ähre noterat med X kommer
hele byen till huar effter sitt öretal.

A.  Skyberga ähr 4 hemman.
1.  Ähr accademia, 10 öressland.
2.  Ähr1 frälse, 3 örssland, Åke Hansons.
Och ähr till samma 3 örssland en skatte uthiord
1 1/2 örssland.
                     Hwilken uthiord frelsse b< >
skattar till cronones behoff.
3.  Ähr skatte, 11 örssland och 4 penningeland.
4.  Ähr skatte, 6 1/3 örssland.

L ähr lermylla.
G ähr grund iord.
S ähr swag iord.

Till denne by ähr myket
litet skogh och mulebeete.

1. Haffuer humblegård till, 300 stänger.
2. Haffer humlegård till,     100 stänger.
3. Haffuer humlegård till,    200 stänger.
4. Haffuer humblegård till,  200 stänger.

Den 20, 21, 22 augustij.


(Karttext:)
Wesby ägor.
1/2 tunna.
1 tunna.
Hårdwall, 48 lass.
Denne fiell kommer den norresta gården i Bärsta till.
7/8 tunner.
Bärsta agor2.
21 tunner.
1/4 tunner.
Bärst3 ägor.
Sandmylla.
Lind.
Hård wall, 30 lass.
54 tunner.
Miölsta ägor.
17 tuner.
Jönninge ägor.
Hårdwall, 30 lass.
Miolsta4 ägor.


___________
1Fel för ähr.
2Fel för ägor.
3Fel för Bärsta.
4Fel för Miölsta.