UPPSALA:196        Notarum explicatio.

A.  Skyberga ahr1 4 hemman och enn skatte uthiord, alle tillhopa 32 orssland2.
B.  Utsäde till helle byen det ena åhret i deet östra gierdet,     54 tunnor.
C.  Utsäde till heele byen det andra åhret i det nårre gierdet,   21 tunnor.
D.  Utsäde till hele byen i det södra gierdet till samma åhr,      17 tunnor.
E.  En wret till samma åhr,                                                       5 1/2 tunnor.
F.  Enn wret till samma ahr3,                                                      3/4 tunnor.
G.  En wrt4 till samma åhr,                                                         1 tunnor.
H.  Enn wret till samma åhr,                                                       3 tunnor.
                  I.  Duger till åker.
                  K.  En åkerwret, ligger till
                      nårreste garden5.

     I Börsta, huilken ähr specificerat folio   ,                            
L.  Hårdwalss höö aff nårr engen, till                                      48 lass.
M.  Hårdwalss höö aff byengen,                                            30 lass.
N.  Hårdwalss höö aff stor engen,                                         30 lass.

                        Specialis explicatio.

1.  Nårre gården ähr accademia,                                           10 orssland2.
     Utsäde det ena åhret till detta hemmanet,                          16 7/8 tunnor.
     Utsäde deet andra åhret till detta hemmanet,                     15 tunnor.
O.  Enn wret till samma åhr,                                                     1/2 tunnor.
     Hårdwalss hö till detta hemmanet,                                    34 lass.

2.  Denn andra gården ahr1 frälse, 3 örssland, Åke Hanssonss, U Sparre.
     Utsäde deet ena åhret till detta hemmanet,                        5 1/16 tunnor.
P.  En wret till detta hemmanet,                                              1 tunnor.
     Utsäde deet andra åhret till samma hemmanet,                  4 1/2 tunnor.
Q.  Enn wret till detta ähr3 wegh,                                            7/8 tunnor.
R.  En wret till,                                                                       3/8 tunnor.
     Höö till detta hemmanet, till                                              11 lass.
     Enn skatte uthiord här i byen, 1 1/2 öressland, ligger till 3 gården
                            i Bärsta,     kommer cronon,  specificerat folio.
     Utsäde det ena åhret,                           2 1/2 tunnor.
     Utsäde det andr8 åhret,                         2 1/4 tunnor.
     Höö till,                                                 5 lass.

3.  Den tridie gården ahr1 skatte,              11 orss2 4 penningeland.
     Utsäde deet ena ahret6 till detta hemmanet,    18 13/16.
S.  En wret till detta åhr,                                      1/4 tunnor.
     Utsäde det andra åhret till detta hemmanet,     16 3/4 tunnor.
     Höö till detta hemmanet,                                 36 lass.

4.  Der sodersta7 gården ahr1 skatte,                   6 1/3 örssland.
     Utsäde det ena åhret till detta hemmanet,        10 11/16 tunnor.
     Utsäde det andra åhret till detta hemmanet,      9 1/2 tunnor.
T.  En wret till,                                                        1/2 tunnor.
     Höö till detta hemmanet,                                  22 lass.

___________
1Fel för ähr.
2Fel för öressland.
3Fel för åhr.?
4Fel för wret.
5Fel för gården.
6Fel för åhret.
7Fel för södersta.
8Fel för andra.