UPPSALA:197(Beskrivning:)
     Jönninge ähr 4 hemman.
1.  Ähr frälse, 8 öresslandh , welborne Isax Aaxillsons.
     En frälse uthiord till samma hemman, 2 1/3 oressland1 och ligger i
               tegeskiffte i åker och engh med boolbyen.
2.  Ähr frälse, 4 örssland, Clas Uglas
3.  Ähr skatte, 7 öriss 20 penningland, förlänt herr Clas Flemmings.
4.  Ähr skatte, 7 örss 20 penningland.

Norr.
Söder.

S ähr sandmylla.
L ähr lermylla.

1. 2. 4 gården haffwer humble-
gård till 200 stäger2 hwarte<ra>.

Illak skogh till wedh och giersle.
Mulebete lijtet.

Den 17, 18, 19 augustij.


(Karttext:)
2 Tunner.
32 tunner.
30 tunner.
24 tunner.
20 tunner.
Hård wald.
Hård wald.
Skoby ägor.
Skiberga ägor.
Små star, 108 lass, små star.
Wittia ägor.
Inninge ägor.
Miölsta ägor.


_____________
1Fel för öressland.
2Fel för stänger.