UPPSALA:200(Beskrivning:)
Stabby soken, Jönninge wretar.
Effterskriffne liggia till Jönninge och
dess wretar her specificerat
som effter fölier.

A.  En obrukat wret.  }
B.  En wret.               }
C.  En wret.               }   Specificerat
D.  En obrukat wrt1.  }    folio.
E.  En wrt1.               }
F.  En engesshage.     }
G.  En betesshage.     }
H.  En betesshage.     }


____________
1Fel för wret.