UPPSALA:201(Beskrivning:)
Till desse byar ähr skogh till wedh och giersle.
Mulebete till nödtorfften.

Norr.
Söder.

X.  Öffwer Stabby ähr 3 hemman.
3.  Ähr skatte, 6 1/3 öressland.
4.  Ähr crono, 4 öressland, förlänt Vellam Pilip.
5.  Ähr crono, 3 öressland.

Den 23. 24. 25 augustij.

S ähr sandiord.
L ähr lermylla.

A.  Neder Stabby ähr 2 hemman.
1.  Ähr skatte, 6 2/3 öresslandh, förlänt Benkt Ribbing.
1/4 hemman, Gropen benämd, huilket skatte bonden
haffuer kiöpt till förbenämde 6 2/3 öressland, och ähr sanna1
1/4 hemman, 1 1/3 öressland och skattar bonden för 1/4 hemman
för samma bemälte Gropen och ligger i tegeskiffte.
2.  Ähr crono, 8 örssland, förlänt herr Class Christerson.


(Karttext:)
Nyby ägor.
20 lass, hårdwall, 30 lass.
13 tunner.
17 tunner.
Nyby ägor.
12 tunner.
2 3/8 tunner.
Sta-by kyrka.
23 tunner.
20 lass.
Små starr, 90 lass.
Husby ägor.
Inninge ä<gor>
4 tunner.
Husby ägor.__________
1Fel för samma?