UPPSALA:202(Beskrivning, höger sida:)
A.  Neder Stabby ähr 2 hemman, både tillhopa 16 oressland.
B.  Utsäde till hele byen deet ena åhret i westra gierdet,     14 1/2 tunna.
C.  Utsdäde till hele byen i det östra gierdet till samma åhr, 12 tunnor.
D.  En åkerfiell i Hussby gierdit till samma åhr,                     4 tunnor.
E.  Utsäde det andra åhret,                                                 23 tunnor.
F.  Höö aff nårra engen till hele byen,                                  20 lass.
G.  Höö aff storengen till hele byen,                                     90 lass.

             Specialis explicatio.

1.  Denn östra gården ähr skatte, 6 2/3 oressland1, 1/4 hemman Gropen,
                                               
                             1 1/3 orsslandh1.
                 och liger i tegeskiffte i åker, engh med forb2, 6 2/3 orssl1.
     Utsäde till detta hemmanet det ena åhret,           15 1/4 tunnor.
H.  En wret till samma åhr,                                       2 1/4 tunnor.
I.   En wret till,                                                         1 tunnor.
     Utsäde deet andra åhret till detta hemmanet,       11 1/2 tunnor.
K.  En wret till samma ahr3,                                      5 tunnor.
L.  Enn wret till,                                                       2 3/8 tunnor.
     Höö till deetta hemmanet,                                   55 lass.

2.  Denn andra gården ähr crono, 8 öressland, förlänt herr Class Chri-
                                                                                            sterson.
     Utsäde det ena åhret till detta hemmanet,            15 1/4 tunnor.
M.  Enn wret till samma åhr,                                     2 3/4 tunnor.
N.  En wret till samma åhr,                                          1/4 tunnor.
O.  En wret till samma åhr,                                          1/16 tunnor.
     Utsäde det andra åhret till samma hemman,          11 1/2 tunnor.
P.  En wret till samma åhr,                                          2 1/2 tunnor.
Q.  Enn wret till samma åhr,                                       1 3/4 tunnor.
R.  En wret till,                                                           1 1/4 tunnor.
     Höö till detta hemmanet,                                         55 lass.

        Notarum explicatio.

S.  Offuer4 Stabby, 3 hemman, 2 halffue och ett heelt, alle tillhopa 13 1/3 orss1.
T.  Utsäde till heele byen det ena ahret5 i westra gierdet,    13 tunnor.
U.  Utsäde i lilla gierdet till samma åhr,                               12 tunnor.
W.  Utsäde deet andra åhret till detta hemmanet,                17 tunnor.
X.  Höö aff byengen, till hele byen,                                     30 lass.
x.   Höö aff stor engen,                                                      20 lass.

           Specialis explicatio.

3.  Den nårre gården ähr skatte,                                        6 1/3 orssland1.
     Utsäde det ena åhret,                                                  11 7/8 tunnor.
Y.  Enn wret till samma åhr,                                                  3/4 tunnor.


(Beskriving, vänstra sidan:)
     Utsade6 det andra åhret till samma hemman,                     3 1/16 tunnor.
     Höö till deetta hemmanet,                                                24 lass.

4.  Mellomgården ahr7 crono, 4 orssland1.
     Utsäde det ena åhret till detta hemmanet,                         7 1/2 tunnor.
     Utsäde deet andra ahret5 till detta hemmanet,                  5 1/16 tunnor.
Z.  Der som står noterat Z ähr enn betesshage.
     Höö till deetta hemmanet,                                                  15 lass.

5.  Denn södersta gården ähr crono,                                    3 örssland.
     Utsäde det ena åhret till detta hemmanet,                        5 5/8 tunnor.
     Utsäde det andra åhret til detta hemmanet,                     3 13/16 tunnor.
¤.  En wret till samma åhr,                                                   1 1/16 tunnor.
     Höö till,                                                                         11 lass.


           Effterskriffne wreter liggia till Neder
           Staby och ähr specificerade som effterfölier.


______________
1Fel för öressland.
2Fel för förbemälte.
3Fel för åhr.
4Fel för Öffuer.
5Fel för åhret.
6Fel för utsäde.
7Fel för ähr.