UPPSALA:203(Beskrivning:)
L ähr leermylla.
S ähr swag iord.

Den 8, 9, 10 augustij.

A.  Wässby ähr 2 hemman, båda skatte.
1.  Ahr1 skatte, 10 2/3 öressland i byenss åker, men i
    Onsslandss jorden haffwer hann 2/3 oresslandh2
    hwilken ähr noterat med E och G.
    Humlegård till detta heman, 600 stänger.
2.  Ähr skatte, 6 oressland2 i byåkeren,
    men i Onslanden 1 1/3 oressland2, huilken
    ähr noterat med X.
    Humlegård till 400 stänger.

Till denne by ähr godh skogh och mulebete.

1.  Haffwer skualte quarn   }
2.  Haffwer skualte quarn   }    som gå litet höst och wår.

Norr.
Söder.


(Karttext:)
Ubby ägor.
8 tunner.
Åby ägor.
Hårdwall, 30 lass.
Kolnee3 tepa.
30 tunner.
Skeberga ägor._______________
1Fel för ähr.
2Fel för öressland.
3Fel för ?