UPPSALA:204     Stabby soken, Wässby.                       Nummero 219.

             Notarum explicatio.

A.  Wässby ähr 2 skattehemman, båda tillhopa           18 2/3 orssland1.
B.  Utsäde till heele byen i deet nårre gierdet,              29 tunnor.
             C.  Duger till åker.
D.  Utsäde i lilla gierdet till samma åhr,                          8 t tunnor.
E.  Onsslanss jord till hela byen i samma gierdet, noterat medh     , till 5 tunnor.
F.  Utsäde deet andra åhret i södergierdet till hela byn,  30 tunnor.
G.  Onsslanss iord i sama gierdet, till                              4 tunnor.
               H.  Duger till åker.
I.  Höö till heele byen aff byengen,                                 30 lass.

                    Specialis explicatio.

1.   Den westra gården ähr skatte,           10 2/3 orssland1 i by åkeren.
        I Onsslandz jorden,  2/3 orssland1.
    Utsäde till detta hemmanet deet ena åhret i                 23 5/8. tunnor.
    Utsäde på Onsslanden till samma åhr,                         1 3/4 tunnor.
    Utsäde det andra ahret2 till detta hemanet,                  9 3/4 tunnor.
    Utsäde på Onsslanden till samma åhr,                         1 1/2 tunnor.
    Höö aff byengen till detta hemanet, till                         19 1/4 lass.
    Höö aff en engess hage, till                                          7 lass.
    Hö aff Mårss engen, noterat med A folio   ,                5 lass.
    Höö aff 4 skogz kier, noterat med D folio  ,                15 lass.

2.  Den ostra3 gården ahr4 skatte, 6 orssland1 i byåkeren och
                                     1 1/3 orssland i Onsslanden.
    Utsäde deet ena ahret4 till detta hemmanet                  13 5/16 tunnor.
    Utsäde på Onsslanden till samma åhr,                          3 1/4 tunnor.  
    Utsäde deet andra åhret till detta hemmanet,                10 3/4 tunnor.
    Utsäde på Onslanden till samma åhr,                             2 1/2 tunnor.
    Höö aff byengen,                                                         10 3/4 lass.
    Hö aff en engess hage, till                                              4 lass.
    Höö aff ett skogz kier, Quarne myran benämd, noterat med E folio,  10 lass._______________
1Fel för örssland.
2Fel för åhret.
3Fel för östra.
4Fel för ähr.