UPPSALA:207(Beskrivning:)
A.  Bärsta ähr 3 hemman, 14 orss 20 p<enningland >
1.  Ähr frälse, 4 1/3 orssland1. <  >
2.  Ähr skatte, 4 1/2 oressland1.
3.  Ähr skatte, 4 1/2 oresslandh och äg< >
    Crono iord till samma hemman, 1 1/2 öres< >
           och liger i tegeskiffte ihop med skatte< >
    menn förwisso wet mann inte öreta-
    let till denna by, ty fogden haf< >
    fört tillhopa uthiorder och öretalet.

X.  Nyby ähr 3 hemman.
4.  Ähr skatte, 5 1/2 öresland.
5.  Ähr skatte, 4 1/3 öressland.
6.  Ähr skatte, 6 öressland 4 penning-
                                             land.


3.  Kommer tridie gården
     i Bärsta till.
N. Komer alla grannarne
    i Nyby till.

L. Ähr leermylla.
G. Ähr grundiord.

Till desse byar ähr skogh och
mulebete till nödtorfften.


(Karttext:)
Den 5 augustij begynte wij i
Olans härat.  6, 7 augustij.

Norr.
Söder.

20 1/2 tunner.
Skyberga ägor.
14 tunner.
20 tunner.
12 tunner.
24 tunner.
Hårdwall, 70 lass.
Skiberga ägor.
1 tunna.
Hårdwall, 20 lass.
2 1/2 tunner.
Stabby ägor.
18 tunner.
1 1/2 tunner.
Stabby ägor.
Miölsta ägor.
8 tunner.
50 lass.
Stabby ägor.
Ähr skogh.


________________
1Fel för öressland.