UPPSALA:213(Karttext:)
Bäggby eng proxime.
Åskarby eng proxime.
Skiämstadh sunnon bäcken proxime.
Sqwalteqwarn.
Leer och swartmylla.
Hemengen, slät starr och mossboten, om hö.
Moo lera 1647.
Elak gytieboten, doger inthet.
Gillbärga eng proxime.
Ödhe.
Swartmylla.
Onytig buskar och sten.
Ödhe.
Gammal ödhe.
Ödhe.
Gammal ödh åker.
Gammal ödhe åker.
Sten och skog.
Gränskog.
Söder.
Norr.

Stora skogen hijth öster uth och en hop medh bodhar,
   nemblig Markarbo skatte och Miekelssbo frälsse.