UPPSALA:214(Beskrivning:)
Uthi Tijarp sochn.
        Skiämstadh.
        Nordanbäcken.

En uthjord ähre här i byn, 5 ortug
land, den sama uthjord skattar
Sunnanbäcken före, och de lidha
stor orät därigenom och be-
swära sig mycket där öfwer och
ingen weth hwaräst hon ähr
belägen.


    Skiämstadh, Nordanbäcken skatthemman, 1 heelt, frälssehemman 2 halfwa.
Nummero 1. Skathemman ähre 2 örss och 12 penningland, hafwer i bymål
                                                                                              45 alnar.
    Får hö på hemengen, 40 lass. Giärdesshö det ena åhret 1/2 lass det
    andra 1 1/2 lass.
Frälsse nummero 2. Ähr 5 örss och 6 penningland, hafwer i bymål
                                                                                      26 allnar, får hö
    på hemengen 30 lass. Giärdesshö 1/2 lass, 1 lass.
Frälsse nummero 3. Ähr i alla commoditer lika medh nummero 2 bådhe i
                                                                                    örsstal och alneta<l>
    Godh timberskog och annan tarfweskog. Fiske nogot lijthe i
    Strömaren.


                                                                 13 9/16 tunnor.
Utsädhe i når och millgärdet 29 9/16.          8 tunnor.            
                                                                  8 tunnor.

                                                            11 3/8.
Utsädhe i sodhergärdet1.  24 7/8.         6 3/4.
                                                             6 3/4.

                                                                                  Hemeng 100 lass.

               Anno 1648.


____________________
1Fel för södhergärdet.