UPPSALA:215-6(Beskrivning:)
Fastebo skatthemman 1/2, ähr 5 örssland.
Beläget på Fräbro wppe
i Willa skogen, hafwer inga nyttiga
egor meer än här ähr på carta.
Giardesshö1 5 lass det ena åhret,
3 lass det andra. Skog till öfwerflödh.
Fiske icke en grand.


(Karttext:)
Klingssbo eng proxime.
Lind.
Sand och swartmylla, myket låghlänt, 1647, uthsädhe 7 15/16.
Agnebo eng, kommer Fräbro till på denne sijdhan.
Små star och mossboten, om hö 40 lass, stundom 30 lass.
Söder - Norr.
Ör, mo och leer-jord, 1647, uthsadhe2 7 3/8 tunnor.
Skog och myrer.
Skog och steen.
Lind.
Smeby egor i Wändill proxime._____________
1Fel för giärdesshö.
2Fel för uthsädhe.