UPPSALA:219(Karttext:)
Wijnsäter, frälsse.
Wijnsäter giärde på denne sijdhan om skilnadhen.
Siukarby eng på dhenne sijdhan om åån.
Lind.
2 lass.
1 1/2 lass.
Bara elak leera här på ändan.
Lind.
Kalfhage.
1647.
Hemengen, små starwald, om höö 90 lass.
Leer och klaper här på ändan.
Betess.
Betess.
Runsten.
Leer klapur.
1647.
Norr- Söder.
Wallskoga eng på dhenne sijdhan om åån.
Skog och steen öfwer alt.
Skiämstadh eng i Tijärp på denne sidh< >  om giärdessgården.