UPPSALA:220(Beskrivning:)
     Gillbärga, skatheman 2 heela.

Nummero 1. Ähr 6 öre och twå ortug land, hafwer i bymål 23 allnar. Får höö på
hemengen 40 lass. Gierdesshöö 5 lass det ena åhret, 2 lass
det andra.

Nummero 2. <  > och ortug, hafwer i bymål 29 alnar. Får hö på hem-
engen  < > lass. En skogz eng Nötheböö benämt, om höö 3 lass.
Giärdess höö 6 lass, 3 lass.
Godh timberskog och annan tarfweskog. Fiske nogot lijthet
wthi Strömaren, men bara armt.
Här ifrån denne by ähr sochneskilnadhen och går ifrån
Wallskoga och här wthmedh byn och räcker en stoor
half mijll här ifrån byn och kommer et lijthet stycke
in på nåår ändan i Strömaren ty Strömaren lacus ligger i når
och södher.

Nårgärdet . 1      9 1/2 tunnor.
                   2     11 3/4.

Södhergärdet. 1     8 1/8 tunnor.
                       2      9 5/8.
med wreten.

Nummero 15.

Anno 1648.