UPPSALA:221Når Råknä1 på denna sijdhan.
Sqwalte qwarn  1, 2.
Norr - Söder.
Kalf.
Leer och swartmylla bådha desse gärden.
Sandmylla.
1647.
Wreetan by eng, ähr intet annat myrar och stora skogen
  och nogra små slätar däär och hwar i skogen, om höö 10 lass.
Höö 6 lass.
Nårby giärde på denne sij-dan om ån.
Sandmylla.
1647.
Hö 2 lass.
Leer och swartmylla.
Wäster uth hafwa sijna skogzengiar och räkia derass egor alt in på stora Heedhen.
Erstadh giärde proximera.


______________
1Fel för Råknö?