UPPSALA:222(Beskrivning:)
Södher Råknnö, skathemman 2 hella, ähre 6 öreland hwartera,
ähro lika stora i alla commoditer. Skogz engh, Långeng om höö 4 lass.
Ny eng 10 lass, Rofssäter 10 lass, Munkemyran 10 lass,
Järmsäter 16 lass.  Nummero 2 hafwer en, Rudu benämnd, om höö 7 lass.
Nummero 1. Små Fornbo 2 lass, Store Fornbo 4 lass.
Nummero 2. Fornbo 7 lass, alla desse engar ligga uthi en
stängssell och hwar slät hafwer sit proprium nomen.
Giärdesshö 2 lass hwart ååhr hwartdera.

Timberskog haffwa de tämelig, sampt all annor nödtorfftig skog.
Inthen fijske.


Södher Råknö i Tolffta.

Når Råknä1 och Södh Råknä1 ligga bägge
under en rörgång, inthet meer än bäc-
ken som dem åthskiljer.

Hwarthera i dhet ehna gierdet   9 23/32 tunnor.
Hwarthera i dhet andra gierdet  10 7/8 tunnor.


______________
1Fel för Råknö?