UPPSALA:223-4(Beskrivning:)
Nårr Råknö skathemman 2 heela, ähra 6 öre-
land hwartera, ähro bådha lijka stoora
i alla commoditeter. En skogzeng Kijken
benämbd, om höö 20 lass bådha ihoop.
Nummero 2. En slät eng, heter Putran om höö 10 lass.
En Fladhan benämt, om höö 13 lass,
Byddeng om höö 3 lass, Rudhu 3 lass, Spångmyren 3 lass.
Nummero 1.  Boråssle 7 lass, Bärsseng 8 lass.
Buddeng 4 lass, Långengen 1 lass, Spångmyran 3 lass.
Alla dessa engiar ähro alla inom et hagh och stängssell.
Och det ähr så set at hwar slät hafwer sit nampn.

(Text till vänster om ovan:)
En eng ihoop
medh Dorkarboa,
om höö 4 lass
bådha ihoop.

Nummero 1. En liten
eng, Hwijth-
swedh benämbd,
om höö 2 lass.

(Nere till höger:)
Till förskrefne by ähr timberskog sampt all nödhig skog så myckit som till
derass behof giörss.
Giärdesshö hwartera et åhr 2 lass, det andra 1 lass.


(Karttext:)
Här wäster uth hafwa dee sina skogzengiar, och räkna derass egor
    ala inpå Stora Heedhen.
Hemengen, stora myran, om hö 50 lass starrwald.
1647 swartmylla.
1647 klapur och sand.
Dorkarby egor < >.
Landzwägen ifrån < > och åt Wässlanda.
Sand och klapur.
Bara steenbakcar.
Elak swart sandjord.
Nårby giärde på denne sijdhan om åån.