UPPSALA:225(Karttext:)
Norr - Söder.
Södher Råknä1 giärde proxime.
1 lass.
Ödhe åker.
Sand, ör och leerjord.
1647.
Slät skiönwald.
Skog och steen.
Nårby giärde proximera.
Slät, hö 5 lass.
Wäster uth räker derass ägor till skogz, alt in på Stoora Heedhen.
Leer och klapur.
Swart, sand och leerjord.
1647.
Lind.
Broo frälsse.
Qwarn 1, 2.
Leer, sand och ör.
1647.
Södherby giärde närmast.
Broo närmast.
Landzwägen åth Tiärp.
2 i Södherby.
Nämdingman i Södherby för uthjorden, bådhe humbell-gården och hagen.


___________
1Fel för Råknö?