UPPSALA:226(Beskrivning:)
      Erstadh, skathemman 2 hela 1/2.
Nummero 1. Ähr 7 1/2 örssland, hafwer i bymåll 45 allnar, får hö på Boo-
engen 8 lass. Rofwest eng 5 alss. Swedia 4 lass, Rögnin-
gen 14 lass, Munkemyra 3 lass, Anssarmyra 3 lass.
Giärdess hö 3 lass hwart ååhr.

Nummero 2. Ähr 9 ör och en ortug land, hafwer i bymål 63. Får hö på Boo-
engen 6 lass, Kongz eng 5 lass, Faste eng 5 lass, Rafwest-
eng 14 lass. Gröndaal 4 lass, Kålengen 3 lass, Anssar-
myra 4 lass, Kallswedhia 4 lass. Giärdesshö 3 lass, 3 lass.

Nummero 3. Ähr 3 och 1/2 örssland, hafwer i by 21. Får hö på Booråssle
4 lass, Truskmyra 5 lass, Bukengen 3 lass, Rofwast eng
3 lass. Giäresshö 2 lass, 2 lass.

Alla dessa engar ähr elaka skogss engar och ligga långt
wäster uth till skogz och ähro hwar för sigh här och där
i skogen.
Här ähr en skat wthjord i åkerskiffte medh dem och ähr 1 örss-
land och brukass till nämdingman1 i Södherby och ähr belägen
i trädhessgärdet littera B, i sädhessgiärden ligger han i åker-
skiffte medh den på et ställe littera C. Utsäde till utjorden 1 1/2 tunna.
Timberskog och annan skog till nödhtorft. Inthet fiske.

På dhet åkerstycke littera C, hafwer uthjorden 17 3/4 alln i bymål.
Nummero 1, 43 alln.  Nummero 2, 43 alln.  Nummero 3,  19 1/2 aln.

Klåkaren hafwer en fiäll i sädhessgärdet littera A, sampt en wreeth uthmedh
trädhessgärdet littera A.

1647 af Israel Frank.
Ersta, Tolsta sochen

Erstadh i Tölsta.

______________________
1Ändrat till Nummero 2.