UPPSALA:228(Karttext:)
Södher Siukarby giärde på denne sidhan om skilnadhen.
Sandh, leer och klapur.
1647.
Ödhe åker.
Star, fräken och skiön wälle nogot lijte ibland, om höö 146 lass.
Moo, ler och klapur.
1647.
Grodhen, om höö 1 1/2 lass.
Norr - Söder.
Gillbärga eng på denne sijdhan om åån.
Sandh, leer och klapur.
1647.
Sochneskilnadhen räcker en half mijl inpå Heedhen.
Landzwägen åth Tiärp.
Åskarby giärde på dhenne sijdhan om skilnadhen
   och här ähr sochneskilnadhen emillan Tolfta och Tiärp.