UPPSALA:229(Beskrivning:)
Wallskoga skatteheman,  3 heela.
Uthsädhe till heela byyn dhet ena åhret,     39 6/8.
Uthsädhe dhet andra åhret,                       43 5/16.
Höö till heela byyn på heemengen,            146.
På Grodhen heela byyn.

Tolfta sochen.

Tolffta sochen. maculatuur
Pro anno 1647.


Wallskoga skattheman, 3 heela.

Nummero 1. Skatthemman, ähr 7 1/2 örssland, hafwer i bymål 22 allnar, får höö på
hemengen 50 lass, på Grodhen 1/2 lass. En skogzeng  Brattboo 2 lass,
gierdesshöö 1 lass hwart åhr.

Nummero 2. Ähr 7 örsslandh, hafwer i by 20 allnar, får höö på heemengen
46 lass, på Grodhen 1/2 lass, på skogzeng Lemanss eng 2 lass,
gierdesshöö 1 lass, 1 lass.

Nummero 3.  Ähr 7 örss och 20 penninglandh, hafwer i bymål 23 allnar, får höö
på heemengen 50 lass, på Grodhen 1/2 lass, på Lemanss
eng 2 lass, gierdhesshö 1 lass, 1 lass.

Timberskog långt inpå Hedhen, och annan nödhtorfftig skog
haffwa dee wäll. Fiske icke en grand.

Nummero 1. Uthsäde dhet ena åhret, 14 11/16 tunnor.
Dhet andra åhret uthsäde,                   13 9/16 tunnor.

Nummero 2. Uthsäde dhet    åhret,     13 15/16 tunnor.
Dhet andra uthsäde,                            12 2/16.

Nummero 3. Dhet ena åhret,              15 5/16 tunnor.
 Dhet andra,                                       14 1/16 tunnor.