UPPSALA:232-3(Karttext:)
Södherby giärde närmast på denne sijdhan om giärdessgården.
Norr - Söder.
Leerjordh och sandjord.
1647.
Lind.
Lind.
Kalf.
Kalf.
Kalf.
Slät starr och skiön wälle, om höö.
Wijnsäter egor på denne sijdhan om åån.
Häst.
Kalf.
Wäster uth räker derass ägor alt in på Stoore Heedhen.
Södher Siukarby gärde på denne sijdhan om skilnaden.
Leer och swartmylla.
Nummero 1. I södhergärdet, utsäde 9 3/4 tunna.
Nummero 2. Utsäde ibidem,            12 1/2 tunna.
Nummero 3. Utsäde ibidem,              9 3/4.
Nummero 1. Uthsädhe i nårgärdet,   11.
Nummero 2. Uthsäde ibidem,           14 tunnor.
Nummero 3. Utsäde ibidem,             11 tunnor.


(Beskrivning:)
Når Siukarby, skattheman 3 heela.
Nummero 1. Ähr 7 örssland, hafwer i by 52 allnar. Får hö på heemengen
30 lass, på skogzeng Fäbooswedhia 3 lass, Acsäter 1 lass, gambla
eng 2 lass, giärdesshö 2 lass det ena åhret, det andra 1 lass.
Detta heman hafwer och en uthjord i Södher Siukarby 2 öre och
et ortugland och ähr belägen i åkerskiffte och tegskiffte medh
helle byn, hö på uthjorden i heemengen 7 lass, en skogzeng
till uthjorden Lundz eng belt, Södher Bräss eng 2 lass.

Nummero 2. Ähr  9 öre och en ortughland, hafwer i by 68 allnar. Får höö på hem-
engen 35 lass, på en skogzeng Aksätter benämt 2 lass, giärde<s>
hö 5 lass det ena åhret, 1 lass det andra.

Nummero 3. Ähr 7 orland1, hafwer i bymål 52 allnar. Får hö på hem-
engen 30 lass, på skogzeng Aksäter 2 lass, gamblengen 3 lass,
Giärdesshö 2 lass, 1 lass. Hafwer och deta heman en uthjord
i Södher Siukarby, ähr 2 öre och 2 ortugland, ähr belägen i åker-
skiffte och tegskiffte medh hela byn. Får höö på uthjord, hem-
engen 8 lass, skogzeng Lundz eng 2 lass.

Ingen tijmberskog som nogot ähr om, nogot så när annan
nödhtorfftig skog. Intet fiske icke en grand.

2 lass för hwardera på almeningen på Heedhen._____________
1Fel för öresland.