UPPSALA:236(Karttext:)
Dorkarby bruk.
Deress egor rakia1 alt intill Öster-wedh eng <  > lenda och där ähr sochneskilnan.
I dhet andra gärdet.
Norråkne på denne sijdhan proxime.
Jag bedher dhe.
I dhet gärdet, södhergärdet med lille gärdet.
Moo leerjord.
1647.
Nårr Råknä e<g>or alt uthföre.
Små biör-keskog och sten.
Leer och lite swartmylla.
Lind.
Moo och leer, 1647.
Ler och moo, 1647.
Leer och sanjord, 1647.
Ersta egor.
Slät starr och mossboten.
Broo gärde proxime.
Sunnan eng, tor< >.


_______________
1Fel för räckia.