UPPSALA:237(Beskrivning:)
Nårby skathemman 3 hela och ett halfft.
Helt nummero 1. Ähr 6 ör och 16 penningland, hafwer i bymål 56. Får höö
på hemeng 19 lass, en myra Ågåttal 1 1/2 lass, giärdesshö 2 lass, 1 < >.
En uthjordh Örkab ähr en eng om hö 14 lass.
Helt nummero 2. Ähr 9 örland, hafwer i by 74. Hö på hemeng 12 lass,
på mitskogz myran 2 lass, giärdessh 2 lass, 2 lass.
Helt nummero 3. Ähr 3 ör, 4 penning, hafwer i by 41 alln. Får hö på hemeng 8 lass,
en skogzeng Södherbo 4 lass, en myra Ågåttal 2 lass, giärdesshö 2 lass
                                                                                                och 1 lass.
H<a>lft nummero 4. Ähr 2 örss och 2 ortuland, hafwer i by 24. Hö på hemeng 5 las,
giärdesshöö 1 lass, 1 lass. Skog och mulebeth till öfwerflödh.
Fiske bara ynkelig i åån.


(Till vänster:)
56. 1 ähr 6 , 16 penning.
74. 2 ähr 9 ör.
41. 3 ähr 5,  4 penning.
24. 4 ähr 2,  2 ortug.