UPPSALA:238-9(Karttext:)
Norr - Söder.
Dommarbo eng sampt giärde proxime.
Stubbmyra full medh små biörk och aleskog, om höö stundom 4 lass, stundom
    2 och 3.
Steen och små skog.
Leer och swartmylla, 1647.
Hästhaga ful medh skogh och steen.
Sten och små skog.
Hemmingzboo.
Leer och swart-mylla, 1647.
I Ålsäter undertijdhen 4 lass, stundom 2 lass.
Slät elak mosswall.
Alhe och biorke2 skog.


(Beskrivning:)
Hemmingzboo i
   Tolffta.

Menniskiones

Hemingzboo skathemman 1/2, ähr 3 örssland här hemma, belägin på Narby1 rörgång
Skog och mulebeth till öfwerflödh. Fiske inthet. Giärdesshö 2 1/2 lass
hwart åhr. Hafwer och deta heman 1 örssland uthjord i Örke-
boo eng, får där höö 10 lass under tidhen, 8 som årsswäxt
ähr till. Ähr altså hela hemanet 4 örssland.


__________________
1Fel för Nårby.
2Fel för biörk.