UPPSALA:240(Beskrivning:)
A.  Krogesta ähr 3 hemman, alle tillhopa 31 2/3 or1.
1.  Ähr skatte, 20 orssland1, förlänt ryttare.
2.  Ähr skatte, 6 örssland.
3.  Ähr skatte, 5 2/3 örssland.

Till denne by ähr hwarken skog eller
            mulebeete.


(Karttext:)
Söderby egor.
Tåsiön.
Fräken och småstar dyeborn2, 16 lass.
A. Denne engen ligger till Krogesta och ähr specificerat på Krogsta, afritat folio.

L. Ähr leermylla.
G. Ähr grundjord.
S. Ähr swag jord.

Nywalla ägor på denne sijdan.
Löten, 16 lass.
17 tunner.
16 tunner.
Häfftesta uthiord på denne sidan.
Byengen, 24 lass.
20 tunner.
Lind.
13 tunner.
Lind.
Boorsta ägor.
Eneby ägor på denne sidan.
Norr -  Söder.
Lind._____________
1Fel för öresland.
2Fel för dyebotten?