UPPSALA:241(Beskrivning:)
Gambla chartor
som intet bora1 renoveras.


        Tuna sochen, Krogesta.

         Notarum explicatio.

A. Krogsta ähr 3 hemman, alle tillhopa                              31 2/3 örss.
B. Utsäde till denne byen det ena åhret i norregierdet,        17 tunnor.
C. Utsäde i westra gierde till samma åhr,                           20 tunnor.
D. En wret till samma åhr,                                                  3 1/4 tunnor.
E. Utsäde det andra åhret till denne byen,                           16 tunnor.
F. Utsäde i östra gierde till samma åhr,                               13 tunnor.
G. En wret till samma åhr,                                                   2 1/4 tunnor.
H. Hårdwalss höö af byengen,                                            24 lass.
I.  Hårdwalss höö aff löten,                                                16 lass.
   Till denne by ligger en eng, Dijebron benämd, affritat noterat med A folio, 16 lass.
   Till denne by ähr huarken skog eller mulebete.

1. Norre gården ähr skatte,                                              20 örssland.
    Utsäde till denne gården det ena åhret,                         19 1/16 tunnor.
K. En wret till samma åhr,                                                 1 1/2.
    Utsäde till sama gården det andra åhret,                        19 11/16 tunnor.
    Höö till sama gard2,                                                      34 lass.

2. Millan gården ähr skatte,                                                6 örss.
    Utsäde till denne gården det ena åhret,                           5 11/16 tunnor.
    Utsäde till samma gård det andra åhret,                          5 7/8.
L. En wret till samma gård,                                                1/4 tunnor.
    Höö till samma gård,                                                     12 lass.

3. Söder gården ähr skatte,  5 2/3 örssland.
    Utsäde till denne gården det ena åhret,                           5 3/8 tunnor.
    Utsäde till samma gård det andra åhret,                          5 9/16 tunnor.
    Höö till samma gård,                                                      10 lass.


1642
Christersson.

_______________
1Fel för böra?
2Fel för gård.