UPPSALA:242    Notarum explicatio.

Denne eng och wreter ähre
afritade på en annan sijda.
De ähr specificerade  som
efter folier1.
A. En wret,              }
B. En wret,              }
C. En eng,               }   Specificerat
D. En wret,              }   folio.
E. En eng,                }
F. En wret,              }

1. Haffuer höö för sigh zielf
6 lass.  2.  Haffuer
wrethar 3 3/8 tunnor,
höö 32 lass.
3. Haffuer een wr<et>
1 tunna, höö 18 lass.

A. Myssinge ähr 3 hemman, alle tilhopa 48.
1. Ähr skatte, 14 orss2.
2. Ähr skatte, 21 orslandh2 i by melning.
3. Ähr skatte, 13 orsslandh2.
2. Haffuer enn wret huilken
   ähr 1 orssland2 och ahr3 noterat medh
   X och et quarnstelle som ligger
   ode4.
3. Haffuer en hiulquarn som går
   litiet om wåren, noterat
   medh x.

L. Ähr leermylla.
G. Ähr grundjord.
M. Ähr mojordh.
Till denne by ähr skog till
wedh och giersel. Mulebeete till
nödtorfften.

B 42 1/2 tunna, i C 37 tunner, höö 90 lass.
2, på uthiord såås 3/4, obrukad 1 1/2 tunna.


(Karttext:)
Bollesta egor på denna sijdan.
Hårdwall, 12 lass.
Hårdwall, 4 lass.
Myssinge siön.
14 lass.
Bärby ägor på denna sidan.
En måse som slåss.
Hårdwall, 30 lass.
Elle5 siön.
Ryklinge ägor på denna sidan.
Obrukad.
Lind.
Hårdwall, 24 lass.
Måsebotten, 10 lass.
Lind._____________
1Fel för fölier.
2Fel för öresland.
3Fel för ähr.
4Fel för öde.
5Fel för Elte?