UPPSALA:245Tuna soken, Häklinge och
          Börsta.

Den 10 januarij.

   Notarum explicatio.

A.  Börsta ähr 4 hemman.
B.  Utsäde till hela byn det ena åhret i norra gierdet,        18 tunnor.
C.  Utsäde i det andra gierdet till samma åhr,                   19 tunnor.
D.  Utsäde i lilla gierde till samma åhr,                               8 1/4 tunna.
E.  Utsäde till heele byen det andra åhret i westra giärdet, 21 tunnor.
F.  Utsäd i söder gierde till samma åhr,                             27 tunnor.
G.  Hårdwalss höö af byengen,                                        48 lass.
H.  Hårdwals höö aff söder engen,                                   54 lass.
I.   Hårdwalss höö aff lilla engen,                                      12 lass.

     Till denne by ähr ingen skog.  Mulebete
          ganska ringa.


      Notarum explicatio.

A.  Häklinge ähr 3 hemman, alla tillhopa 20 örssland.
B.  Utsäde till heele byen i det östra gierdet,             11 1/2 tunnor.
C.  Utsäde i millan gierde till sama åhr,                       8 3/4 tunnor.
D.  Utsäde i söder gierde till samma åhr,                    6 tunnor.
E.  En wret till sama åhr,                                            3/4 tunnor.
F.  Utsäde till Häklinge det andra åhret i norre gierdet,  11 1/2 tunnor.
G.  Utsäde i westra gierdet till samma åhr,                  10 tunnor.

H.  Hårdwalss höö af norr engen,                                8 lass.
I.   Hårdwalss höö af lilla engen,                                  6 lass.
K.  Hardwalss1 af soder2 engen,                                 9 lass.
L.  Hardwalss1 höö af  Tuna engen,                            5 lass.
M. Hårdwalss till Åhl huilken,                                    68 lass.

          Till denne by ähr skog ingen.
          Mulebete ganska ringa.

        Specialis explicatio.

1.  Norre garden3 ähr skatte,          7 1/2 örssland.
     Utsäde till denne gården det e<na> åhret,        10 1/8 tunnor.
     Utsäde till samma gård det andra ahret4,            8 1/16 tunnor.
     Höö till denne gården,                                      36 lass.
N.  En engess hage till samma gård,                        2 lass.
2.  Millan gården ähr fr<e>lsse,                              6 1/2 örssland.
     Utsäde till denne gården de<t> ena åhret,          8 3/4 tunnor.
O.  En wret till samma <å>hr,                                  1/8 tunnor.
     Utsäde det andra åhret <till> sama gårdh,           6 15/16 tunnor.
P.  En wret till samma åhr,                                        1/4 tunnor.
     Hoo5 till sama gård,                                            31 lass.
3.  Soder2 gården ähr skatte,                                    6 öre.
    Utsäde till denne gårde<n> det ena åhret,             8 1/16 tunnor.
     Utsäde det andra å<hre>t,                                  6 7/16 tunnor.
Q.  En wret till sama åhr,                                           1/4 lass.
     Höö,                                                                    29 lass.


________________
1Fel för hårdwalss.
2Fel för söder.
3Fel för gården.
4Fel för åhret.
5Fel för höö.