UPPSALA:246(Beskrivning:)
Sarri< >ge ähr 5 hemman.
1. Ähr skatte,          4 örss, förlänt herr Class Flemmingh.
2. Ähr frellsse,         5 örss, welborne Åke Hanssons.
3. Ähr frellsse,         4 1/2 örss, welborne herr Class Flemmings.
    Och är i samma hemman en skatte-
    uthiordh,              2/3 örss.
4. Ähr crone,           5 örss, 6 penningar,  }
5. Ähr crone,           5 örss, 6 penningar,  }  förlänt herr Clas Flemming.

Desse engiar och wretar ähro afritade
på en annan sijda och ähro specificerade som efterfölier.
A. En wret,        }
B. En wret,        }
C. En wret,        }
D. En wret,        }    specificerad
E. En wret,         }     folio
F. En engessfiell, }
G. En eng,          }
H. En eng till den ena skattegården i Tuna byen,
    huilken ähr specificerat folio.
I.  En eng till den andra skattegården i Tuna byen,
    huilken ähr specificerat folio.

L. Ähr lermylla.
G. Ähr grundhiordh.

Till denne by ähr skogh till wedh och
giärssle, timber lijtet, och mulebete till
nödhtörfften.

Desse engiar och wretar
ähr afritade på en annan
sida och ähre specificerade
som effterfolier1.
A. En wret,  specificerat folio.
B. En eng,  specificerat folio.
C. En eng,  specificerat folio.
D. En eng,  specificerat folio.
E. En eng, specificerat folio.
F. En obrukat wret, folio.
G. En obrukat wret, folio.
H. En eng specificerat folio.


(Karttext:)
3 3/4 tunner.
Tuna byens ägor.
7/8 tunna.
5/8 tunna.
Wittia ägor.
80 lass.
26 tunner.
7/8 tunna.
Lermylla.
35 tunner.
Lind.
100 lass.
Kommer Tunna Kyrkybyn till, begge skatte gerderna.
4 lass.
12 lass.
1/4 tunna.
3/4 tunna.
7 lass.
5 lass.

___________________
1Fel för effterfölier.